19 Νοέμβριος, 2018
*

Διαδικασία Τοποθέτησης Εμφυτευμάτων

οστεοενσωμάτωση

Αφού πρώτα ο εξειδικευμένος Εμφυτευματολόγος μας διαπιστώσει ότι υπάρχει επάρκεια οστού μετά από πλήρη ακτινογραφικό έλεγχο, τοποθετεί το εμφύτευμα στο ιατρείο, με τοπική αναισθησία. Ο ασθενής μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, θα πρέπει να περιμένει περίπου 2-6 μήνες έως ότου ενσωματωθεί το εμφύτευμα στο οστό της γνάθου.

Μετά το πέρασμα του απαραίτητου χρόνου, ο γιατρός θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση, την αποκάλυψη του εμφυτεύματος και τα τελικά αποτυπώματα,  ώστε ο τεχνίτης να στηρίξει το νέο, τεχνητό δόντι πάνω στο εμφύτευμα (βιδωτά δόντια).

Επιπροσθέτως,μετά από αξιολόγηση και ανάλογα τις προϋποθέσεις μπορεί να γίνει άμεση τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και άμεση αποκατάσταση μέσα σε 48 ώρες.Ο ασθενής μπορεί να έχει σχεδόν την ίδια μέρα δόντια.

shared on wplocker.com